Úvodní strana » Služby » Technická správa

Technická správa

Zastupování při jednání s dodavateli služeb, zajištění povinností v oblasti povinných revizí, vč. následných oprav, zajištění nepřetržité havarijní služby, drobných oprav a údržby nemovitostí

Technicko-provozní  služby

 • Zajištění povinností v oblasti požární ochrany a pravidelných revizí včetně následných oprav.
 • Zastupování při jednání s dodavateli služeb (elektrická energie, plyn, voda, teplo, atd.).
 • Odečty poměrových měřidel (vodoměrů, měřičů tepla, atd.) pro účely vyúčtování služeb.
 • Zajištění pravidelného úklidu společných prostor domu.
 • Zajištění úklidu chodníků, údržby zahrad a dvorů.
 • Zajištění zabezpečení a pravidelných kontrol technologií ve společných prostorách domu.
 • Zajištění drobných oprav a údržby nemovitosti.
 • Zajištění nepřetržité havarijní služby.
 • Zajištění bezhotovostních plateb, vypracování příkazů k úhradě.
 • Zajištění veškerých platebních povinnosti subjektu na základě předaných smluv.
 • Vypracování rozpočtu na potřebné opravy dle stavu disponibilních finančních prostředků a skutečných potřeb.
 • Sledování záručních lhůt a vyřizování případných reklamací.
 • Zajištění součinnosti při větších opravách, rekonstrukcích a s tím spojená výběrová řízení.
 • Zajištění zastupování při jednání se stavebními úřady.
 • Zajištění pojištění nemovitosti a vyřizování likvidací pojistných událostí.
 • Zajištění provádění dezinfekce, dezinsekce a deratizace společných prostor.
 • Poradenství při převzetí bytového domu do vlastnictví či správy, zakládání bytového družstva, zakládání společenství vlastníků jednotek  atd.
 • Archivace dokumentů po dobu správy nemovitosti.
 • Organizace shromáždění vlastníků a členských schůzí (svolání, vedení, vypracování zápisu).

Pole označená * jsou povinná.