Úvodní strana » Služby » Ekonomická správa

Ekonomická správa

Daňové poradenství, vedení účetnictví a daňové evidence, mzdová agenda, předpis a vyúčtování záloh na služby spojených s užíváním bytu

Vedení účetnictví pro

 • bytová družstva
 • společenství vlastníků jednotek
 • společnosti s ručením omezeným
 • akciové společnosti

 

Vedení daňové evidence pro

 • fyzické osoby
 • soukromé majitele

Vedení účetnictví

 • Vedení knihy přijatých a vydaných faktur.
 • Zaúčtování bankovních výpisů.
 • Vedení termínovaných účtů.
 • Vedení pokladní evidence.
 • Evidence splátek členských podílů po jednotlivých členech družstva.
 • Vyúčtování SIPA – přehled nedoplatků.
 • Evidence nákladů – služeb pro vyúčtování.
 • Předpis pojištění bytového domu.
 • Předpis dohod o provedení práce.
 • Inventarizace rozvahových účtů.
 • Měsíční, čtvrtletní nebo roční předkládání rozvahy.
 • Informace o účelu užití prostředků na provoz.
 • Vedení analytické evidence předpisu a plateb bytů a nebytových prostor.
 • Evidence pohledávek po jednotlivých jednotkách.
 • Zpracování statistických výkazů požadovaných ČSÚ.
 • Roční účetní závěrka, daňové přiznání vč. povinných příloh v zákonném termínu.

Mzdová agenda  

 • Příprava pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti apod.
 • Kompletní zpracování mzdy, vč. všech příloh.
 • Zastupování klienta u zdravotních pojišťoven a Pražské správy sociálního zabezpečení.
 • Vyplnění ELDP za zaměstnance.
 • Roční zúčtování záloh na daň z příjmu.

Předpis a vyúčtování záloh na služby spojených s užíváním bytu

 • Rozpis plateb (splátky bytu, příspěvek do fondu oprav, poplatků, pojištění atd.) a záloh na služby (UT, TUV, vodné, výtah, osvětlení a úklid společných prostor, odvoz odpadu, atd.) spojených s jednotlivými byty a nebytovými prostory.
 • Evidence a přehled došlých plateb.
 • Měsíční výpis seznamu neplatičů.
 • Měsíční výpis přehledu předpisu nájemného na jednotlivé byty a nebytové prostory.
 • Kompletní zajištění předpisu a plateb prostřednictvím SIPO v elektronické podobě a měsíční předání přehledu neplatičů.
 • Kompletní vyúčtování UT, TUV a služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v zákonném termínu.
 • Vedení evidence bytů, nebytových jednotek, domů včetně pasportizace.

Rozsah nabízených služeb můžeme přizpůsobit požadavkům klienta.

Pole označená * jsou povinná.