Úvodní strana » Aktuality » Změny v rozúčtování nákladů na teplo 2024

Změny v rozúčtování nákladů na teplo 2024

Dne 14.09.2023 byla ve Sbírce zákonů ČR publikována vyhláška č. 274/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, ve znění vyhlášky č. 376/2021 Sb. a která nabývá účinnosti dne 01.01.2024.

 

Tato novelizace přináší tyto změny:

1.            základní složka nákladů na vytápění může nově činit 40 % až 60 % (do konce roku 2023 rozmezí podílu základní složky 30 % až 50 % na nákladech na vytápění),

2.            nově nebude moci poskytoval služeb určit poměr základní a spotřební složky na nákladech na vytápění volně, libovolně, či nahodile, protože nově bude vázán při stanovení podílu základní složky vázán hodnotou průměrného součinitele prostupu tepla podle přílohy č. 6 novelizované vyhlášky, tj. dle energetické třídy stanovené v průkazu energetické náročnosti,

3.            v případě energetických tříd A, B, C činí základní složka 60 %,

4.            v případě energetických tříd D a E činí základní složka 50 %,

5.            v případě ostatních energetických tříd nebo v případech, kdy energetickou třídu nelze zjistit nebo není známa, činí základní složka 40 %,

6.            takto stanovenou základní složku lze rozhodnutím poskytovatele služeb snížit či zvýšit o 10 %, přičemž musí být zachován interval 40 % až 60 %,

7.            dolní korekční hranice se snižuje z 80 % na 70 %,

8.            legislativně se připouští používat ve vyúčtování MWh rovnocenně s GJ.

 

Vyúčtování za rok 2023 bude provedeno ještě postaru dle vyhlášky ve znění účinném do 31.12.2023.

Pokud byla v období do 31.12.2023 určena základní složka pro vytápění v hodnotě vyšší, než jak vyplývá z novelizovaného znění vyhlášky účinného ode dne 01.01.2024, pak se ještě pro zúčtovací období roku 2024 použije „stará“ hodnota základní složky. Z toho vyplývá, že bude nutno u všech poskytovatelů služeb zkontrolovat, jak mají nastavenou základní složku nákladů pro vytápění, konfrontovat ji s PENB, seznámit s výsledkem šetření statutárními orgány a sdělit jim, že nejpozději v roce 2024 se bude muset pro zúčtovací období roku 2025 nově stanovit výše základní složky, pokud není v souladu s novelizovanou vyhláškou.

 

Základní složka u teplé vody se nemění.

 

Novelizovanou vyhlášku s vyznačenými změnami naleznete  zde.

    Pole označená * jsou povinná.