Úvodní strana » Aktuality » Odměna za výkon funkce předsedy SVJ a dalších členů

Odměna za výkon funkce předsedy SVJ a dalších členů

Odměna za výkon funkce předsedy SVJ (ani dalších členů výboru nebo kontrolního orgánu) nemůže být proplacena na dohodu o provedení práce, neboť výkon funkce člena orgánu právnické osoby nespadá pod zákoník práce, který dohodu o provedení práce upravuje.

Členové výboru společenství vlastníků jsou dle § 1205 občanského zákoníku členy orgánu právnické osoby. Příjmy členů orgánu právnické osoby, tedy odměny výboru SVJ jsou dle § 6 odst. 1 písm. c) bod 1 zákona o daních z příjmů tzv. příjmem ze závislé činnosti. Od 1.1.2023 platí, že pokud měsíční odměna za výkon funkce člena výboru SVJ nedosáhne částky 4.000 Kč (v jednom měsíci), tak bude podléhat pouze zdravotnímu pojištění. Pokud měsíční odměna bude činit 4.000 Kč a více (v jenom měsíci), pak bude podléhat pojištění sociálnímu i zdravotnímu.

  1. Nicméně rozsudek VS v Praze sp. zn. 6 Cdo 108/92 ze dne 21.4.1994 uvádí, že činnost člena statutárního orgánu není vykonávána v pracovním poměru, protože nejde o druh práce ve smyslu zákoníku práce.
  2. Tento názor potvrdilo několik rozsudků Nejvyššího soudu a několik usnesení Ústavního soudu.

Příjmem pro statutární zástupce mohou být také paušální náhrady výdajů. Jedná se o náhradu vlastních vynaložených prostředků pro potřeby SV, které nepodléhají odvodům a dani. Například se jedná o využívání vlastního počítače, tiskárny, telefonu, kancelářských pomůcek aj, Stejně jako v případě odměn, také vyplácení paušálních náhrad by mělo být schváleno shromážděním a doloženo kalkulací skutečných výdajů vycházející z reálných podkladů. Paušály nemají nahrazovat odměnu, člen výboru by si jimi měl pokrýt vlastní vynaložené náklady, tak aby na výkon funkce nedoplácel ze svého. Rozhodně neslouží k jakémusi dopočítávání požadovaného příjmu! Kalkulace je zapotřebí s odstupem času revidovat. Důležité je postupovat v souladu s § 6 odst. 7 písm. a) až d) a oporu též nalezneme v § 6 odst. 8 ZDP.

Členové výboru společenství vlastníků (dále jen „SVJ“) jsou dle § 1205 nového občanského zákoníku členy orgánu právnické osoby. Příjmy členů orgánu právnické osoby jsou dle § 6 odst. 1 písm. c) bod 1 zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) příjmem ze závislé činnosti. Členové výboru s takovými příjmy jsou považováni za „zaměstnance“. SVJ je považováno za „zaměstnavatele“.

Dle § 6 odst. 12 ZDP jsou základem daně příjmy ze závislé činnosti zvýšené o částku odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „sociální pojištění“) a pojistnému na veřejné zdravotní pojištění (dále jen „zdravotní pojištění“), které je z těchto příjmů podle zvláštních právních předpisů povinen platit zaměstnavatel.

Abychom mohli správně vypočítat daň z příjmů z odměny člena výboru za výkon funkce, je nutné stanovit, zda takový příjem podléhá sociálnímu a zdravotnímu pojištění.

Zpracovala: Z. Kovářová

Pole označená * jsou povinná.